Automatyczna aplikacja wiertarki

The szybkie elektryczne siłowniki liniowe wyprodukowany przez Technologia cylindrów elektrycznych DGR zostały zastosowane do automatycznej maszyny wiertniczej przez naszego klienta w Azji Wschodniej, wydajność została zatwierdzona jako wiarygodna po próbie 3 miesięcy.